Enzýmy

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10003303 alfa-AMYLÁZA LIQIUID 250 AMS L 250
10003304 pankreatická AMYLÁZA LIQUID 100 P-AML L100
10003197 ALKALICKÁ FOSFATÁZA 120 ALP 2x60
10003188 ALKALICKÁ FOSFATÁZA 330 ALP6x55
100033310 KYSLÁ/PROSTATICKÁ FOSFATÁZA 90 ACP/ACP-P9x10
10010215 Alkalická fosfatáza MEG Liquid 500/DGKCH ALP MEG L 500
10010216 Alkalická fosfatáza AMP Liquid 500/ IFCC ALP AMP L 500
10003298 ALT UV LIQUID 500 ALT UV L 500
10003215 ALT-UV 600 P ALT UV 6x+100 P
10003292 ALT-UV 1000 P ALT UV 10x100 P
10003300 AST UV LIQUID 500 AST UV L 500
10003213 AST-UV 600 P AST UV 6x100 P
10003290 AST-UV 1000 P AST UV 10x100 P
10003305 gama-glutamyltransferáza LIQUID 250 GMT L 250
10003142 gama-GLUTAMYLTRANSFERAZA 100 GGT 100
10010224 CHOLINESTERÁZA Liquid 120 CHE L 120
10004494 KREATÍNKINÁZA NAC Liquid 100 CK NAC L 100
10004495 KREATÍNKINÁZA MB Liquid 100 CK MB L 100
1003307 LAKTÁTDEHYDROGENÉZA LIQUID 100 LD L 100
10010031 Laktátdehydrogenáza-L Liwuid 100, IFCC LDH-L L 100

Výrobca: Erba Lachema