Kontrolné a kalibračné materiály

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10003204 LYONORM HUM N LYO HUM N 10 x 5
10003206 LYONORM HUM P LYO HUM P 10x5
10003286 LYONORM LIPID HUM N LYO LIP HUM N 3x5
10003287 LYONORM LIPID HUM P LYO LIP HUM P 3x5
10003283 HDL CHOLESTEROL KALIBRÁTOR HDL CHOL KAL 3x1
10003284 LDL CHOLESTEROL KALIBRÁTOR LDL CHOL KAL 1x1
10003200 LYONORM KALIBRÁTOR LYO KAL 10x3
10003172 LYONORM P LYO P

Výrobca: Erba Lachema