Kontrolné a kalibračné materiály

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10003204 LYONORM HUM N LYO HUM N 10 x 5
10003206 LYONORM HUM P LYO HUM P 10x5
10003286 LYONORM LIPID HUM N LYO LIP HUM N 3x5
10003287 LYONORM LIPID HUM P LYO LIP HUM P 3x5
10003283 HDL CHOLESTEROL KALIBRÁTOR HDL CHOL KAL 3x1
10003284 LDL CHOLESTEROL KALIBRÁTOR LDL CHOL KAL 1x1
10003200 LYONORM KALIBRÁTOR LYO KAL 10x3
12000199 FERR CAL SET FERR CAL SET
12000200 FERR CON H FERR CON H