Pomocné činidlá

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10003196 LEUKODIF 200 LDF 200
     
10003211 2-Oxoglutarát pre BLT ALT - UV 600P  
10003214 2-Oxoglutarát pre BLT AST - UV 600P  
10003294 Pyridoxal-5-fosfát 50 PDP 50
10003159 ROztok chelatonátu draselného K2EDTA
50001533 STERNHEIMEROV FARBIACI ROZTOK 100 ml  

Výrobca: Erba Lachema