Substráty

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10009610 ALBUMÍN Liquid 500 /BCG/ ALBU L 500
10007762 BILIRUBÍN CELKOVÝ LIQUID 350 BIL T L 300
10007763 BILIRUBÍN PRIAMY LIQUID 300 BIL D L 300
10008080 Celková bielkoviva Liquid 500 TP L 500
10010222 Bielkoviny v moči Liquid 250 UP L 250
10003269 GLUKÓZA LIQUID 500 S GLU L500 S
10003261 GLUKÓZA LIQUID 1000 GLU L1x1000
10003268 CHOLESTEROL LIQUID 250 S CHOL 250 S
10003263 CHOLESTEROL LIQUID 1000 CHOL L 1x1000
10003278 HDL-CHOLESTEROL DIRECT LIQUID 80 HDL CHOL DL 80
10003293 HDL-CHOLESTEROL DIRECT LIQUID 240 HDL CHOL DL 240
10003611 LDL-CHOLESTEROL DIRECT LIQUID 80 LDL CHOL DL 80
10003295 LDL-CHOLESTEROL DIRECT LIQUID 240 LDL CHOL DL 240
10010227 KREATINÍN liquid 500 CREAT L 500
10010234 KREATINÍN enzymatický liquid 204 CREAT E L 204
10010225 Kyselina močová Liquid 500 UA L 500
10003205 KYSELINA MOČOVÁ DHBS 100 UA DHBS 2x50
10004741 MOČOVINA LIQUID 1000 UREA L 1000
10003309 MOČOVINA LIQUID 250 S UREA L 250 S
10003210 MOČOVINA UV KIN 600 UREA UV KIN 6x10
10003267 TRIACYLGLYCEROLY LIQUID 250 S TGL 250 S
10003266 TRIACYLGLYCEROLY LIQUID 1000 TG L 1x1000
50003034 HOMOCYSTEÍN FHER 100
50003035 HOMOCYSTEÍN CONTROL FHER 200
10010233 HbA1c DIRECT 1x0,5 HbA1cD1x0,5
10010234 HbA1c KALIBRáTOR HbA1cCAL
10010235 HbA1c KONTROLA HbA1cCON
10010236 HbA1c HEMOLYZAČNÉ ČINIDLO HbA1cHEM 500

Výrobca: Erba Lachema