Brij 35

Back

Objednávkové číslo: 003339

Sumárny vzorec: (C2H4O)nC12H26O Balenie:500 g
Molová hmotnosť: CAS: 9002-92-0
Synonyms: EINECS: 500-002-6

Špecifikácia

pH......5,5-7,0 pri 100g/l (pri 20°C)
Hustota....1,05 g/cm3 (pri 20°C)
Rozpustnosť vo vode...rozpustný (pri 25°C)