Brómfenolová modrá

Back

Objednávkové číslo: 001184

Sumárny vzorec: C19H10Br4O5S Balenie: 10 g
Molová hmotnosť: 669.96 g/mol CAS: 115-39-9
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB EINECS: 204-086-2

Špecifikácia

 

 

Symbol nebezpečenstva

 

 

 

Výstražné slovo:

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

RTECS kód: