Bromid sodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000113

Sumárny vzorec: BrNa Balenie: 500g
Molová hmotnosť: 102.89 g/mol CAS: 7647-15-6
Synonyms: Bromo sodium EINECS: 231-599-9

Špecifikácia

Obsah...............................min.99%
Chloridy (Cl)...................max. 0,2%
Sírany (SO4)..............max. 0,005%
Ztráta sušením..............max. 0,5%

 

Symbol nebezpečenstva

 

Výstražné slovo:

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

RTECS kód: VZ3150000