Brómkrezolová purpurová (červená) ind.

Back

Objednávkové číslo: 001206

Sumárny vzorec: C21H16Br2O5S Balenie: 10 g
Molová hmotnosť: 540.22 g/mol CAS: 115-40-2
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein EINECS: 204-087-8
 

Symbol nebezpečenstva

 

Výstražné slovo:

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS: