Brómkrezolová zelená ind.

Back

Objednávkové číslo: 001205

Sumárny vzorec: C21H14Br4O5S Balenie: 5 g
Molová hmotnosť: 698.02 g/mol CAS: 76-60-8
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein, BCG EINECS: 200-972-8
 

Symbol nebezpečenstva

 

Výstražné slovo:

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS