Brómtymolová modrá ind.

Back

Objednávkové číslo: 001180

Sumárny vzorec: C27H28Br2O5S Balenie: 10 g
Molová hmotnosť: 624.38 g/mol CAS: 76-59-5
Synonyms: 3',3''-Dibromothymolsulfonphthalein EINECS: 200-971-2

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode...........................(20 °C) nerozpustný

 

Symbol nebezpečenstva

 

Výstražné slovo:

 

Bezpečnostné upozornenia podľa GHS: