Celulóza mikrokryštalická p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003422

Sumárny vzorec: (C6H10O5)n Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: CAS: 9004-34-6
Synonyms: EINECS: 232-674-9

Špecifikácia

pH......5-7,5 pri 100g/l (pri 20°C)
Hustota....cca.1,5 g/cm3 (pri 20°C)
Rozpustnosť vo vode...nerozpustný (pri 20°C)