Červeň fenolová ind.

Back

Objednávkové číslo: 001211

Sumárny vzorec: C19H14O5S Balenie: 5 g
Molová hmotnosť: 354,38 g/mol CAS: 143-74-8
Synonyms: Phenol red EINECS: 205-609-7

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode.......0,77g/l (pri 100°C)