Červeň neutrálna ind.

Back

Objednávkové číslo: 001213

Sumárny vzorec: C15H17CIN4 Balenie: 5 g
Molová hmotnosť: 288,78 g/mol CAS: 553-24-2
Synonyms: EINECS: 209-035-8

Špecifikácia

pH......cca. 3,1 pri 10g/l (pri 20°C)
Rozpustnosť vo vode...50g/l (pri 25°C)