Chelatonát horečnato-didraselný dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001178

Sumárny vzorec:
C10H12K2MgN2O8 * 2H2O
Balenie: 50 g
Molová hmotnosť: 426,76 g/mol CAS:
Synonyms: Kyselina etylendiaminotetraoctová
horečnatá dvodraselná soľ
EINECS:

Špecifikácia

Symbol nebezpečenstva

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS