Chelatonát horečnato-disodný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001166

Sumárny vzorec:
C10H12MgN2Na2O8 * xH2O
Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 358,51* xH2O g/mol CAS: 14402-88-1
Synonyms: EINECS: 238-372-3

Špecifikácia

Symbol nebezpečenstva

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS