Chlorid cézny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 068048

Sumárny vzorec: CsCl Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 168,36 g/mol CAS: 7647-17-8
Synonymum: Cesium chloride EINECS: 231-600-2

Špecifikácia:

Obsah............................min.99+%

Symbol nebezpečenstva

 

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

RTECS: FK9625000