Chlorid horečnatý hexahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000909

Sumárny vzorec: MgCl2 * 6H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 203,30 g/mol CAS: 7791-18-6
Synonyms: Tin tetrachloride, stannous chloride EINECS: 232-094-6

Špecifikácia

Obsah..........................min. 99%

Symbol nebezpečenstva

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS