Chlorid rubídny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001878

Sumárny vzorec: RbCl Balenie: 50 g
Molová hmotnosť: 120,92 g/mol CAS: 7791-11-9
Synonyms: EINECS: 232-240-9

Špecifikácia

Obsah/Assay ≥ 98 %
SO4................................max.0,2%
N...................................max.0,003%
Al..................................max.0,001%
Cu.................................max.0,0003%
Fe.................................max.0,0003%
Mg................................max.0,0005%
Pb.................................max.0,003%
Zn.................................max.0,0003%

Symbol nebezpečenstva

Výstražné slovo:

Bezpečnostné informácie podľa GHS: