Citran amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 408253

Sumárny vzorec: C6H17N3O7 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 243,22 g/mol CAS: 3458-72-8
Synonyms: Amonium citrate tribasic EINECS: 222-394-5

Špecifikácia

Obsah/Assay > 97% ,
Relatívna hustota..............1g/cm3 (pri 25°C)
Teplota varu a destilačný rozsah...100 °C