Dihydrogénfosforečnan sodný bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 071496

Sumárny vzorec: NaH2PO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 119,98 g/mol CAS: 7558-80-7
Synonyms: EINECS: 231-449-2

Špecifikácia

Obsah..............................min. 99%
pH.............................4,5 pri 10g/l (20°C)
Rozpustnosť vo vode....850 g/l (pri 20°C)