Dimetylsulfoxid č.

Back

Objednávkové číslo: 000831

Sumárny vzorec: (CH3)2SO Balenie: 1000 ml
Molová hmotnosť: 78,13 g/mol CAS: 67-68-5
Synonyms: Dimethyl sulfoxide, DMSO EINECS: 200-664-3

Špecifikácia

Obsah/Assay min. 99%
H2O (K.F.) max. 0,5 %
Index lomu 1,48 (20°C)
Teplota varu 189°C(1013hPa)