Dusičnan bizmutitý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002300

Sumárny vzorec: BisH9N4O22 Balenie:100 g
Molová hmotnosť: 1461,99 g/mol CAS: 1304-85-4
Synonyms: EINECS:
215-136-8

Špecifikácia

Obsah....................min. 71,0%
Cl......................... max. 0,005%
Ag ....................... max. 0,001%
As.........................max. 0,0005%
Ca.........................max. 0,005%
Cu.........................max. 0,002%
Fe.........................max. 0,002%
NH4.......................max. 0,01%
Pb.........................max. 0,005%
Zn.........................max. 0,001%
Hodnota pH............3,2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hustota.................4,93g/cm3 (20°C)

Symbol nebezpečenstva

Nebezpečenstvo

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS:

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.