Eskulín ex. č.

Back

Objednávkové číslo: 001647

Sumárny vzorec: C15H16O9 . 1,5 H2O Balenie: 10g
Molová hmotnosť: 367.31 g/mol CAS: 66778-17-4
  EINECS: 208-517-5

Špecifikácia

Rozpustnosť vo vode 74 g/l (95 °C)
Teplota topenia/tavenia 212°C