Glycerin - bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000061

Sumárny vzorec: C3H8O3 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 92,10 g/mol CAS: 56-81-5
Synonyms: Glycerol anhydrous EINECS: 200-289-5

Špecifikácia

Obsah....................................99%
Síranový popol.....................0,01%
Cl .....................................0,0005%
Ťažké kovy.......................0,0001%
Sulphate (SO4)...............0.0005 %