Glycín p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000129

Sumárny vzorec: C2H5NO2 Balenie: 500g / 1000g
Molová hmotnosť: 75,06 g/mol CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2

Špecifikácia

Obsah >99,2 %
Síranový popol < 0,09 %
Fe < 0,001%
Ťažké kovy < 0,001%