Horčík

Back

Objednávkové číslo: 002666

Sumárny vzorec: Mg Balenie: 100 g
Molová hmotnosť: 24,31 g/mol CAS: 7439-95-4
Synonymum: EINECS: 231-104-6

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

ohen

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H250: Pri kontakte so vzduchom sa spontánne vznieti.
  • H260: Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.
  • P222: Zabráňte kontaktu so vzduchom.
  • P223: Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.
  • P231 + P232: Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
  • P370 + P378: V prípade požiaru: na hasenie použite prášok na hasenie horiacich kovov.
  • P422: Obsah uchovávajte v ...