Hydrogenfosforečnan diamónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000135

Sumárny vzorec: (NH4)2HPO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 132,05 g/mol CAS: 7783-28-0
Synonyms: Ammonium biphoshate EINECS: 231-987-8

Špecifikácia

Obsah.............................min.99,0%
Cl...................................max.0,0005%
Ca..................................max.0,001%
SO4................................max.0,002%
Fe..................................max.0,001%
NO3...............................max.0,001%
Ťažké kovy...................................max.0,0005%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS