Hydrogenfosforečnan didraselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000136

Sumárny vzorec: K2HPO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 174,18 g/mol CAS: 7758-11-4
Synonyms: Hydrofosforečnan draselný EINECS: 231-834-5

Špecifikácia

Obsah.............................min.99,0%
Cl...................................max.0,002%
SO4................................max.0,01%
Fe..................................max.0,001%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS