Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrate p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001021

Sumárny vzorec: K2HPO4 * 3H2O Balenie: 250 g
Molová hmotnosť: 228,23 g/mol CAS: 16788-57-1
Synonyms: Hydrofosforečnan draselný EINECS: 231-834-5

Špecifikácia

Obsah.............................min.99,0%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS