Hydrogenfosforečnan disodný bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 011817

Sumárny vzorec: Na2HPO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 141,96 g/mol CAS: 7558-79-4
Synonyms: Sodium phosphate dibasic EINECS: 231-448-7

Špecifikácia

Obsah.............................min.99+%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS