Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 002975

Sumárny vzorec: Na2HPO4 * 2H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 177,99 g/mol CAS: 10028-24-7
Synonyms: Sodium phosphate dibasic EINECS: 231-448-7

Špecifikácia

Obsah.............................min.99+%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS