Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000137

Sumárny vzorec: Na2HPO4 * 12H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 358,14 g/mol CAS: 10039-32-4
Synonyms: Sodium phosphate dibasic EINECS: 231-448-7

Špecifikácia

Obsah.............................min.99+%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS