Hydrogenfosforečnan disodný heptahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 003223

Sumárny vzorec: Na2HPO4 * 7H2O Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 268,03 g/mol CAS: 7782-85-6
Synonyms: Sodium phosphate dibasic EINECS: 231-448-7

Špecifikácia

Obsah.............................min.99+%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS