Hydrogenuhličitan amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001558

Sumárny vzorec: NH4HCO3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 79,06 g/mol CAS: 1066-33-7
Synonyms: Ammonium bicarbonate EINECS: 213-911-5

Špecifikácia

Obsah.............................min.99,0%
Cl...................................max.0,005%
SO4................................max.0,005%
Fe..................................max.0,005%

Symbol nebezpečenstva

skodlivy

Výstražné slovo: POZOR

Bezpečnostné informácie podľa GHS

  • H302: Škodlivý po požití.