Hydrogenvínan draselný p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000140

Sumárny vzorec: C4H5KO6 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 188,17 g/mol CAS: 868-14-4
Synonyms: EINECS: 212-769-1

Špecifikácia

Obsah............................min.99%
Cl..................................max.0,002%
SO4...............................max.0,005%
Fe.................................max.0,002%
Hodnota pH....................3,4-3,7 (H2O,20°C)
Látky nerozp. v HCl.........max.0,005%

Symbol nebezpečenstva

 

 

Bezpečnostné informácie podľa GHS