Jodid draslený p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000164

Sumárny vzorec: KI Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 166,00 g/mol CAS: 7681-11-0
Synonyms: Potassium iodide EINECS: 231-659-4

Špecifikácia

Obsah/Assay ............................ ≥ 99,5 %
SO4 / PO4/ ............................... < 0,005 %
Látky nerozp. v H2O ................. < 0,005%
pH-value (5%,water) .................... 6 - 8
Teplota topenia/tavenia................ 723 °C
Hustota......................................... 3.13 g/cm3 (20 °C)