Octan amónny p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000181

Sumárny vzorec: C2H7NO2 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 77,08 g/mol CAS: 631-61-8
Synonyms: EINECS: 211-162-9

Špecifikácia

Obsah....................................................> 98%
pH (5% v H2O)........................................6,5- 7,5 (20°C)
Látky nerozpustné v H2O.....................< 0,005%
H2O ..................................................... < 2%
Cl .........................................................<0,0005%
SO4 ......................................................< 0,001%
Síranový popol .....................................< 0,01%

RTECS: AF3675000