Oxid manganičitý č.

Back

Objednávkové číslo: 001307

Sumárny vzorec: MnO2 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 86.94 g/mol CAS: 1313-13-9
Synonyms: Manganese dioxide, Pyrolusite EINECS: 215-202-6

Špecifikácia

 

Symbol nebezpečenstva

NebezpečenstvoNebezpečenstvo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Bezpečnostné informácie podľa GHS

 

  • H272: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
  • H302 + H332: Škodlivý pri požití alebo vdychovaní.

RTECS: OP0350000