PARAFÍN 54 - 56 (DUNAVAX)

Back

Objednávkové číslo: 002155

Balenie: 1000 g
CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Špecifikácia

 

Hodnota pH .......................H2O) neutrálny
Rozpustnosť vo vode........(200) nerozpustný
Hustota ............................ 0,90g/cm3(200)
Teplota varu....................... > 3000C