Síran amónno-hlinitý dodekahydrát p.a.

Back

Objednávkové číslo: 001997

Sumárny vzorec: NH4Al(SO4)2 . 12 H2O Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 453.33 g/mol CAS: 7784-26-1
Synonyms: Ammonium aluminium sulfate, Alum ammonium, Ammonium alum EINECS: 232-055-3

Špecifikácia

Obsah............................................min. 99%
Cl.................................................. max. 0,0005%
PO4 .............................................. max. 0,003%
Hodnota pH....................................2.6 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Rozpustnosť vo vode.....................150g/l (20°C)
Teplota topenia/tavenia..................93°C
Teplota varu....................................200°C (1013hPa)