Síran horečnatý p.a. bezvodý

Back

Objednávkové číslo: 000210

Sumárny vzorec: MgSO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 120.37 g/mol CAS: 7487-88-9
Synonyms: EINECS: 231-298-2

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložke....................... min. 99%
Rozpustnosť vo vode........................300 g/l (20 °C)
Hustota.............................................2,66 g/cm3 (20°C) Pb......................................................max. 0,001%
Fe..................................................... max. 0,002%
Cl...................................................... max. 0,05%

RTECS: OM4500000