Síran sodný bezvodý p.a.

Back

Objednávkové číslo: 000216

Sumárny vzorec: Na2SO4 Balenie: 1000 g
Molová hmotnosť: 142,04 g/mol CAS: 7757-82-6
Synonyms: EINECS: 231-820-9

Špecifikácia

Obsah ..................................................... min. 99%
Rozpustnosť vo vode ...............................200 g/l (20 °C)
pH(5%v H2O) .......................................... 5 - 8
Strata žíhaním ........................................ max. 0,3%
Cl ............................................................ max.0,005%
Ťažké kovy ...............................................max.0,001%
Fe............................................................. max.0,001%

RTECS: WE1650000