Uhličitan vápenatý p.a. zrážaný

Back

Objednávkové číslo: 001012

Sumárny vzorec: CaCO3 Balenie: 500 g
Molová hmotnosť: 100,09 g/mol CAS: 471-34-1
Synonyms: Calcium carbonate EINECS: 207-439-9

Špecifikácia

Obsah ........................................ > 99 %
Rozpustnosť vo vode....................0.014 g/l (20 °C)
Teplota topenia/tavenia................825 °C (rozklad)