Aktivit 5 P

Back

Objednávkové číslo:

Veľkosť balenia 5 l
Zloženie neiónové povrchovo aktívne látky< 5%, pomocné látky
Množstvo účinnej látky v 100g prípravku:kvartérne amóniové zlúčeniny, C 12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chlorid 3,8 g

Charakteristika
Čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom a zabrzdenou penivosťou určený na jednoetapové čistenie a dezinfekciu malých a veľkých plôch, vhodný aj na strojové čistenie.
Vyznačuje sa príjemnou, pachy potláčajúcou vôňou, dobrou materiálovou znášanlivosťou a vysokou čistiacou schopnosťou.
Použitie Prípravok je použiteľný v zdravotníctve, školstve, komunálnej sfére, potravinárskom priemysle, v hoteliérstve a gastronómii.
Príprava

Plošná dezinfekcia: 1% roztok ( 100ml/10 l) expozícia: Nechať zaschnúť.

Pri potrebe skrátenia doby expozície: 2% roztok (200 ml / 10 l vody), expozícia : 5 min

Malé plochy: 1% roztok ( 100 ml/10l) expozícia: Nechať zaschnúť. Pri potrebe skrátenia doby expozície: 2%roztok (200 ml / 10 l vody), expozícia : 5 min


Upozornenie
Dráždi pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zabráňte kontaktu s pokožkou. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Skladovať v originálnom,riadne uzavretom obale, na suchom dobre vetranom mieste