Filtračný papier hárky, pre kvalitatívnu analýzu

Back
Objednávkové číslo označenie popis rozmer gramáž/
kvalita
hmotnosť
686 FP 2R kvalitatívne 600 x 600 mm 56 g/m2hladký 10 kg
687 FP 2R kvalitatívne 600 x 600 mm 80 g/m2 hladký 10 kg
688 FP 2R kvalitatívne 600 x 600 mm 100 g/m2 hladký 10 kg
689 FP 2R kvalitatívne 600 x 600 mm 110 g/m2 hladký 10 kg
690 FP 2R kvalitatívne 600 x 600 mm 120 g/m2 hladký 10 kg
1253 FP 2R kvalitatívne - krep. 600 x 600 mm 150 g/m2
hladký
10 kg
           
691 FP 1R kvalitatívne 500 x 500 mm 80 g/m2
krepový
12,5 kg
692 FP 1R kvalitatívne 500 x 500 mm 100 g/m2
krepový
10 kg
693 FP 1R kvalitatívne 500 x 500
mm
120 g/m2
krepový
10kg
2888 FP 1R kvalitativne 500 x 500
mm
150 g/m2
krepový
10kg