Súpravy pre imunoturbidimetrické stanovenia

Back
Objednávkové číslo Názov Skratka
10007760 Albumín v moči ready to use IT-ALB DIL 1x15
10007749 Alfa 1-antitrypsin ready to use IT-AAT DIL 1x15
10006879 Apo A1 ready to use IT-Apo A1 DIL 1x15
10006910 Apo B ready to use IT-Apo B DIL 1x15
10004971 CRP ready to use IT-CRP DIL 1x15
10007746 Komplement C3 ready to use IT-C3 DIL 1x15
10007747 Komplement C4 ready to use IT-C4 DIL 1x15
10006876 IgA ready to use IT-IgA DIL 1x15
10006878 IgM ready to use IT-IgM DIL 1x15
10006877 IgGready to use IT-IgG DIL 1x15
10003242 Lipoprotein(a) IT-LP (a) 1x2
10007748 Transferin ready to use IT-TRF 1x15
10003301 RF ready to use, imunokolorimetricky IC-RF DIL 2x10