Byrety

Back
Objednávkové číslo          
632436230619 Byreta aut. Pellet s výp. a priep. kohútom bez príslušenstva 10 ml
632436230723 Byreta aut. Pellet s výp. a priep. kohútom bez príslušenstva 25 ml


632435156619 Byreta s priamym kohútom     10 ml
632435156619 Byreta s priamym kohútom     25 ml
632435156925 Byreta s priamym kohútom   ciachovaná 25 ml
  Byreta s priamym kohútom   ciachovaná 50 ml


632435356723 Byreta s postranným kohútom     25 ml
632435356725 Byreta s postranným kohútom     50 ml
632435356910 Byreta s postranným kohútom   ciachovaná 10 ml


4760151 Byreta digitálna BRAND Titrette     25 ml
1620506 Byreta digitálna VITLAB     25 ml