Normanály

Back

Objednávkové číslo Názov Množstvo
002 107 Bromičnan draselný 1/60M (N/10) 1 Ampulka
000 675 Dusičnan strieborný 0,1M (N/10) 1 Ampulka
001 539 Hydroxid draselný 0,1M (N/10) 1 Ampulka
000 670 Hydroxid sodný 0,5M (N/2) 1 Ampulka
000 671 Hydroxid sodný 1N 1 Ampulka
001 825 Chelaton III 0,1 M (N/10) 1 Ampulka
001 903 Chlorid draselný 0,1N (N/10) 1 Ampulka
001 756 Kyselina dusičná 1N 1 Ampulka
000 772 Kyselina dusičná 1M (N/1) 1 Ampulka
000 672 Kyselina chlorovodíková 0,1N (N/10) 1 Ampulka
000 673 Kyselina chlorovodíková 0,5 N 1 Ampulka
000 674 Kyselina chlorovodíková 1m (N/1) 1 Ampulka
000 677 Kyselina sírová 0,2N (0,1mol) 1 Ampulka
001 904 Síran horečnatý 0,1N (0,05M) 1 Ampulka
000 676 Thiosíran sodný 0,1M (N/10) 1 Ampulka