Hadice

Back
Objednávkové číslo     Rozmery Dĺžka
332 303 200 609 Hadica VITON - čierna 6/9 mm 1 m
332 303 200 812 Hadica VITON - čierna 8/12 mm 1 m
332 200 304 410 Hadica gum. potr. červená 6/10 mm 1 m
001 508 2 Hadica gum. potr. červená 8/12 mm 1 m
000 915 Hadica gum. vákuová 8/16 mm 1 m
000 775 Hadica potr. 4/6 mm 1 m
396 220 001 001 Hadica LAVAT k výveve 9 mm 1 m
018 310 0 Hadica pre PB/ZP 10/17 mm 1 m
331 588 810 305 Hadica silikón. transp. 3/5 mm 1 m
332 303 100 407 Hadica silikón. transp. 4/7 mm 1 m
331 588 810 508 Hadica silikón. transp. 5/8 mm 1 m
332 303 100 609 Hadica silikón. transp. 6/9 mm 1 m
332 303 100 710 Hadica silikón. transp. 7/10 mm 1 m
332 303 100 811 Hadica silikón. transp. 8/11 mm 1 m
332 303 101 014 Hadica silikón. transp. 10/14 mm 1 m
331 588 811 216 Hadica silikón. transp. 12/16 mm 1 m
332 303 102 026 Hadica silikón. transp. 20/26 mm 1 m
332 303 110 612 Hadica silikón. transp. vákuová 6/12 mm 1 m
332 303 110 715 Hadica silikón. transp. vákuová 7/15 mm 1 m
332 303 110 816 Hadica silikón. transp.vákuová 8/16 mm 1 m
332 303 111 020 Hadica silikón. transp. vákuová 10/20 mm 1 m