Hustomer

Back
Objednávkové číslo Typ Rozpätie Delenie Príslušenstvo
105 001 orientačný 600-850 :5 bez teplomera
632 310 5003 orientačný 1000-1300 :5 bez teplomera
001 765 orientačný 1300-1600 :5 bez teplomera
310 110 4 orientačný 1000-2000 :10 bez teplomera

 

001 977

 

prevádzkový

 

800-850

 

:1

 

bez teplomera

001 978 prevádzkový 850-900 :1 bez teplomera
001 979 prevádzkový 900-950 :1 bez teplomerael
001 091 prevádzkový 1000-1100 :1 bez teplomera
001 608 prevádzkový 1000-1500 :1 bez teplomera
001 092 prevádzkový 1100-1200 :1 bez teplomera
001 324 prevádzkový 1200-1300 :1 bez teplomera
001 327 prevádzkový 1300-1400 :1 bez teplomera
001 322 prevádzkový 1300-1600 :1 bez teplomera
001 321 prevádzkový 1400-1500 :1 bez teplomera
001 323 prevádzkový 1500-2000 :1 bez teplomera
001 326 prevádzkový 1600-1700 :1 bez teplomera
001 325 prevádzkový 1720-1780 :1 bez teplomera
090 215 prevádzkový 1700-1800 :1 bez teplomera